Un universo parallelo nella letteratura latina del Medioevo: gli anonimi e la loro gestione in una nuova banca dati in costruzione

Speech by Francesco at the XIII Seminari d'Estudis Medievals (curs 2021-2022). Informations at estudismedievals@imf.csic.es

  • Date: 09 FEBRUARY 2022  from 15:00 to 17:00

  • Event location: Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats - CSIC Departament de Ciències Històriques - Estudis Medievals c/Egipcíaques, 15 - 08001 Barcelona - Tf.: 93 442 34 89

  • Type: Congresses